Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет:„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 26.02.2019 446 KB
Документация и образци 26.02.2019 1,06 MB
Протокол 1 08.04.2019 84,5 KB
Протокол 2 02.05.2019 89 KB
Съобщение за отварне на ценови оферти 02.05.2019 24,5 KB
Протокол 3 20.05.2019 81 KB
Доклад на комисията 20.05.2019 101,5 KB
Решение за класиране 20.05.2019 149 KB

Краен срок за подаване на оферта: 03.04.2019 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 03.04.2019 16:00

Решение на АОП 

 

                              Обявление на АОП 

                                              

                                       ЕЕДОП

                             Обявление за възложена поръчка

                                Обявление за приключване на договор ОП1

                                Обявление за изменение

                               Обявление за приклюване на договор ОП2